Điều Khoản Dịch Vụ

Hãy tuân thủ các điều khoản dịch vụ trên Thichmod.Com để có thể sử dụng một cách hợp lý và đúng đắn các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp!

Người dùng và quyền

Bạn và những người dùng khác được phép truy cấp tất cả các bài viết, trang, chuyên mục, tag,… hay nói chung là các liên kết trên Thichmod.Com. Bạn hoàn toàn có thể đọc, tải xuống, lưu bài viết và chia sẻ tới những người dung khác với các nội dung của chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi nghiêm cấm các hành vi sao chép nội dung, giao diện, bài viết, hình ảnh có trên trang web của chúng tôi. Nếu bị chúng tôi phát hiện, các hình phạt cao nhất từ Google sẽ được giáng xuống trang web của bạn, mức đội sẽ tùy theo tội trạng bạn vi phạm phải trong nguyên tắc bản quyền của Google.

Admin và Quyền

Chúng tôi là những người sáng lập nội dung trên trang web này. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn có thể chỉnh sửa, thay thế, thêm bớt hoặc cung cấp mọi thứ bạn cần trên website. Một số phiên bản với link tải xuống được chúng tôi sưu tầm trên mạng và các trang web lớn khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền, phí hay bất cứ thứ gì có liên quan tới nhà phát hành bên thứ ba.